Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület 34. ülése - Programterv

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyar Ifjúsági Konferencia a magyarországi és határon túli magyar ifjúság azon fóruma, ahol együtt gondolkodhatunk, megismerhetjük és megvitathatjuk terveinket, és megoszthatjuk gondjainkat, együttműködve valósíthatjuk meg közös elképzeléseinket.

A Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) évente két alkalommal ülésezik. A MIK 2008. június 15-én kelt Kolozsvári Zárónyilatkozatban foglaltakra figyelemmel, a MIK őszi rendes üléseit Magyarországon, a tavaszi rendes üléseit a Kárpát-medence valamely más régiójában tartja. 

Tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Ifjúsági Konferencia vajdasági régiója

A Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) vajdasági régiója tisztújító közgyűlést tartott szerdán Újvidéken, a Tudós Klubban. A közgyűlésen többek között az a döntés született, hogy a következő két évben is a régió elnöki tisztségét a VaMaDiSz tölti be. A régiónak jelenleg öt tagszervezete van: Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fóruma (VMSZ IF), Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ (VMIK), Vajdasági Magyar Diákszövetség (VaMaDiSz), Vajdasági Ifjúsági Fórum (VIFÓ) és a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség (VMCSSZ).

Megújulás jellemzi az ifjúsággal foglalkozó és azokat tömörítő szervezeteket

Az ifjúsági szervezetek vezetőivel találkozott Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár, akit Mohay Gergely, az Emberi Erőforrások Minisztériuma ifjúságszakmai osztályának vezetője is elkísért március 26-án Kassán.

A szakmai találkozón részt vett Haraszti Attila, Magyarország kassai főkonzulja és Bitay Levente konzul is, akik a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzatának, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségnek, a Via Nova Ifjúsági Csoportnak és a Fiatal Reformátusok Szövetségének képviselőivel találkoztak.

Megjelentek a Nemzeti Tehetség Program új, nyílt pályázati felhívásai

Megjelentek a Nemzeti Tehetség Program új, nyílt  pályázati felhívásai. A program alapvető célja a tehetségsegítés fejlesztése, a tehetségek felismerése, folyamatos támogatás biztosítása a tehetségsegítés minden területén.

A pályázók a Nemzeti Tehetség Program keretében tehetségük jellegének és szintjének megfelelő segítséget kaphatnak képességeik kibontakoztatásához és hasznosulásához. A program forrásának egyik felét a személyi jövedelemadóból származó egyszázalékos felajánlások teszik ki, ezt a Kormány ugyanakkora támogatással egészíti ki.

Aktuális pályázati lehetőségek magyarországi és külhoni fiataloknak

HATÁRTALANUL PROGRAM pályázatai

1. HAT-18-01 – Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek címmel, a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30.

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/hat_18_01_hatartalanul_program/

Ünnepi rajz- és esszépályázat

I. A magyar zászló és címer ünnepe

A zászló és a címer a közösség összetartozásának jelképei. Számunkra, magyar emberek számára különös jelentőséggel bírnak. Ennek legfőbb oka, hogy bár Magyarország határai nem esnek egybe a magyar nemzet határaival, a nemzet nyelvi, kulturális és történelmi hagyományainál fogva mégis egységes. Ennek az összetartozásnak – a Himnusz mellett – a legfontosabb jelképe a magyar zászló és a nemzeti címer.

Eredményes egyeztetés és összefogás a kárpátaljai ifjúsági szervezetekkel

Január 13-án a Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület (MIK) kárpátaljai régiós egyeztetést folytatott dr. Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár jelenlétében. Az alkalmon részt vett Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium igazgatója és Szontágh Szabolcs, a Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület magyarországi régióelnöke. Kárpátaljáról a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet, a Kárpátaljai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége, a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége a II.
Feliratkozás a következőre: